2008-05-19

Jungfruviken på Hönö
Idag har vi gått morgon promenaden på hönö. Ställde bilen vid kyrkegården och gick ner emot jungfruviken, det är så fint där . Man kan se färjerna åka och lägga till vid pinan. Sedan gick vi rundan där och mötte väldigt många vovvar och joggare. Ladie blev förtjust i en snygg brun boxer kille. sedan kom vi till
ENGELSMÄNNENS HAGE

Gåtfulla spår av hemlig koloni?
En ung pojke var en gång ute och gick. När han klättrade över stengärdesgården in i Engelsmännens hage träffades han av ett slagrakt under hakan. Slaget kom rätt ut ur tomma luften och var så hårt att han flög tillbaka över stenmuren. Sedan den dagen satte han aldrig mer sin fot i Engelsmännens hage.

Historien ovan är bara en av alla de historier som berättas om Engelsmännens hage. Det är en av de mest säregna och omtalade platserna på Hönö. Den ligger strax innan Fotöbron på Hönös sydöstra udde.Trots att det märkliga komplexet av stengärdesgårdar, röjda ytor och kvadratiska och rektangulära stenrösen tros vara från 1800-talet, är det ingen som idag med säkerhet kan säga vad platsen har använts till. En vanlig förklaring bland ortsbefolkningen är att området har använts som trädgårdstäppa. En annan tradition säger att hägnaden är en gammal begravningsplats.Gemensamt för båda traditionerna är att de knyter anläggningen till den engelska koloni och handelsstation som sägs ha funnits på Fotö under ett par år i början av 1800-talet. Men idag är det ingen som vet säkert. Kanske har gåtfullheten bidragit till alla berättelser om underliga saker som hänt i området. Den engelska bosättningen kom till som en följd av kontinentalblockaden, då Frankrikes kejsare Napoleon försökte besegra England genom att blockera deras handel med omgivande länder.Sverige samarbetade med Frankrike och blockaden gjorde handeln med England omöjlig. I alla fall officiellt sett. Den handel som ändå skedde fick skötas i största hemlighet. Är det kanske just detta hemlighetsmakeri som är förklaringen till att det idag inte tycks finnas några bevarade skriftliga dokument rörande den påstådda engelska verksamheten på Fotö? Efterforskningar i såväl svenska som engelska arkiv har hittills varit helt resultatlösa.Det berättas att några hönöbor i slutet av 1970-talet grävde fram en likkista av trä i områdets östra del. Till allas stora förvåning visade sig kistan vara tom. Men varför har någon låtit begrava en tom kista, och i ovigd jord dessutom? Är det kanske frågan om en symbolisk begravning av någon som omkommit till sjöss? Frågetecknen kring platsen är många, och kanske skulle en arkeologisk undersökning kunna hjälpa till att räta ut några av dem. När du ändå är i engelsmännens hage passa då också gärna på att besöka labyrinten som kallas Trollringen eller Tryggebergs slott. Sägnen säger att ett slott eller en kyrka skulle byggas på platsen, men det som byggdes på dagen revs ner av trollen om natten. Platsen sägs också ha använts under medeltiden för en överläggning mellan Sveriges, Norges och Danmarks konungar och kallas sedan dess för Stora mötet eller Stora Mööt.

MER OM ENGELSMÄNNENS HAGEPå en lantmäterikarta från 1858 finns en oregelbunden inhägnad kallad Engelsmännens hage. Denna "hage" stämmer inte helt med de hägnader som finns på platsen idag och dess västra sida tycks befinna sig under körvägen till Fotöfärjan. Engelsmännens hage omringas i sin tur av andra stenhägnader; kraftiga, höga, breda och väl lagda stenmurar. Stenhägnaderna på Hönös sydöstra udde bildar tillsammans med dem i Engelsmännens hage ett tätt nätverk av mäktiga stengärdesgårdar utan motsvarighet inom kommunen. Här och var mellan hägnaderna finns också ännu äldre stenarbeten som rösen, stensättningar och tomtningar.

denna info kommer från http://www9.vgregion.se/vastarvet/bm/up/bohuskarta/detalj1.asp?ID=19
Här ska jag lämna min mor om hon inte är snäll när hon kommer hit till helgen

Inga kommentarer: